Przeglądy konserwacyjne Zielona Góra

- wózków podnośnikowych ze zmiennym wysięgnikiem,
- żurawi przenośnych;